Generalforsamling

Der blev afholdt generalforsamling d. 3. juli 2020 i Østermarie, hvor næsten alle foreningens medlemmer var mødt frem. På mødet blev foreningens love gennemgået og revideret en smule. Foreningens love samt referat kan tilgås i links herunder. Fordelingen af de forskellige poster, som blev foretaget under valg på generalforsamlingen, er synlig på hjemmesiden under “Medlemmer”…